Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013

Σχολικό πρωτάθλημα στίβου Λυκείων και Γυμνασίων του νομού Κέρκυρας 2013. ΤΡΙΤΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΟ ΕΑΚΚ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΒΟΥ ΛΥΚΕΙΩΝ- ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ


                 2 Απριλίου (Τρίτη) 2013
 
9.00 10000 βάδην Αγοριών Λυκείων
        5000 βάδην Κοριτσιών Λυκείων
        5000 βάδην Αγοριών Γυμνασίων
        3000 βάδην Κοριτσιών Γυμνασίων
      
9.30 Σφυροβολία Αγοριών Λυκείων
        Σφυροβολία Κοριτσιών Λυκείων
10.00   110 εμπόδια Αγοριών Λυκείων
        Μήκος Κοριτσιών Γυμνασίων
        Δισκοβολία Αγοριών –Κοριτσιών Γυμνασίων
        Δισκοβολία Αγοριών – Κοριτσιών Λυκείων
        Ύψος  Κοριτσιών Γυμνασίων
         Ύψος Κοριτσιών Λυκείων
10.05   100 Εμπόδια Κοριτσιών Λυκείων
10.10   100 Εμπόδια Αγοριών Γυμνασίων
10.15 80 Εμπόδια Κοριτσιών Γυμνασίων
10.20 80μ. Αγοριών Γυμνασίων Τελικές Σειρές
10.30    80μ. Κοριτσιών Γυμνασίων  Τελικές Σειρές
         Μήκος Αγοριών Γυμνασίων
         Σφαιροβολία  Αγοριών – Κοριτσιών  Γυμνασίων
10.40   150μ. Αγοριών Γυμνασίων Τελικές Σειρές
10.45   150μ. Κοριτσιών Γυμνασίων Τελικές Σειρές
        Άλμα Επί κοντώ Αγοριών –Κοριτσιών Γυμνασίων
        Άλμα Επί κοντώ Αγορών – Κοριτσιών Λυκείων
10.50  100μ. Αγοριών Λυκείων
10.55  100μ. Κοριτσιών Λυκείων
11.00   200μ. Αγοριών Λυκείων
        Μήκος Αγοριών – Κοριτσιών Λυκείων
        Ύψος Αγοριών Γυμνασίων
        Ύψος Αγοριών Λυκείων
11.05   200μ. Κοριτσιών Λυκείων
11.15   300μ. Αγοριών Γυμνασίων
        Σφαιροβολία Αγοριών – Κοριτσιών Λυκείων
11.20 300μ. Κοριτσιών Γυμνασίων
11.30 400μ. Αγοριών Λυκείων
11.35 400μ. Κοριτσιών Λυκείων
11.45 400Εμπόδια Κοριτσιών Λυκείων
          Ακοντισμός Αγοριών – Κοριτσιών Λυκείων
          Ακοντισμός Αγοριών – Κοριτσιών  Γυμνασίων
          Τριπλούν Αγοριών – Κοριτσιών Λυκείων
          Τριπλούν  Αγοριών  Γυμνασίων
11.50 400Εμπόδια Αγοριών Λυκείων
11.55 300Εμπόδια Αγοριών Γυμνασίων
12.00 300Εμπόδια κοριτσιών Γυμνασίων
12.05 800μ. Αγοριών Λυκείων
12.10 800μ. Κοριτσιών Λυκείων
12.15 1000μ. Αγοριών Γυμνασίων
12.20 1000μ. Κοριτσιών Γυμνασίων
12.25 600μ. Αγοριών Γυμνασίων
12.30 600μ. Κοριτσιών Γυμνασίων
12.35 3000μ. Αγοριών Λυκείων
12.45 3000μ. Κοριτσιών λυκείων
13.00 3000μ. Αγοριών Γυμνασίων
13.15 1500μ. Αγοριών Λυκείων
13.20 1500μ. Κοριτσιών Λυκείων
13.25 2000μ. κοριτσιών Γυμνασίων
13.35 2000μ. Φ.Ε Αγοριών Λυκείων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου